Lectuur
Pauzeren

Promo van de maand: -15% op alle FINIS artikelen met de promotiecode: FINIS15 in te geven in uw winkelmand *(van 01.05.2024 tot 31.05.2024)  > HIER

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - Werkingssfeer

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, zonder beperking of kwalificatie voor alle aankopen bij de onderneming Calunea sarl door niet-professionele en professionele clienten die door Calunea aangeboden producten willen verwerven op de websites www.calunea.com of www.calunea.be of www.calunea.fr. De voorwaarden preciseren de voorwaarden voor de bestelling, betaling, levering en het beheer van potentiële retours van bestelde producten door de klanten. Producten die worden te koop aangeboden op www.calunea.com websites www.calunea.fr & www.calunea.be zijn:

- Badmode, watersportaccessoires, sportartikelen in het algemeen

De belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder specificaties, illustraties en aanwijzingen van de grootte of de capaciteit van de producten worden getoond op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be. De klant is verplicht om kennis te nemen alvorens te bestellen. De selectie en de aankoop van een product is de verantwoordelijkheid van de klant.

Foto's en afbeeldingen vermeld op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be zijn niet contractueel en hiervoor kan de verkoper niet verantwoordelijkheid worden gehouden.
De klant is verplicht om te verwijzen naar de beschrijving van elk product om de eigenschappen en essentiële functies te kennen.

Het productaanbod valt binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Gegevens van de verkoper zijn als volgt: Onderneming Calunea sarl - Maatschappelijke zetel: 10, Chemin de Sainte Anne - 31210 Ponlat Taillebourg / Frankrijk - RCS Toulouse n ° 803 083 955 - Kapitaal: € 7500 - TVA FR21 803083955

De verantwoordelijk voor de website is Dimitri VERSCHUEREN, manager van het bedrijf Calunea sarl. De www.calunea.com linken www.calunea.be & www.calunea.fr worden gehost door het bedrijf OCCITECH.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van die welke gelden voor winkelverkoop of via andere distributiekanalen en verkoopkanalen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op elk moment op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be en vernietigen, indien nodig, alle andere versies of tegenstrijdige documenten.

De producten te koop aangeboden op deze websites gelden voor de volgende gebieden: Europese Unie, DOM TOM & rest van de wereld.

De klant erkent deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard deze door respectievelijke het hiervoor voorziene vakje aan te vinken, alvorens de procedure voor het online bestellen op de websites www.calunea . com, www.calunea.fr & www.calunea.be te voltooien.

Deze verkoopvoorwaarden kunnen worden onderworpen aan verdere veranderingen, de versie die van toepassing is op de aankoop van de klant is deze aanwezig op de website op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn bindend voor gebruikers van de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be en zijn niet van toepassing op eerdere verkopen.

De validatie van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden.

De klant erkent over de capaciteiten te beschikken om deze verbintenis op www.calunea.com websites www.calunea.fr & www.calunea.be aan te gaan.

Tenzij het tegendeel is bewezen, gelden de gegevens opgeslagen in het informaticasysteem van de verkoper als het bewijs van alle transacties met de klant.

 

ARTIKEL 2 - Produkten

Het bedrijf Calunea sarl verkoopt badmode, zwemaccessoires en sportartikelen in het algemeen. De foto's en teksten ter illustratie van de produkten zijn niet contractueel. In geval van een fout, kan de verantwoordelijkheid van Calunea sarl niet worden aangesproken. Alle aangeboden produkten zijn verkrijgbaar in een magazijn en meestal geleverd binnen 3 tot 5 dagen in Frankrijk (uitgezonderd weekend en vakantie vertragingen vooral het gevolg van de vervoerder).

ARTIKEL 3 - Bestellingen

Het is aan de koper om op de websites www.calunea.com www.calunea.fr & www.calunea.be de produkten die hij/zij wenst te bestellen teselecteren, als volgt:

De koper selecteert het produkt (en) (s) en voegt dit toe aan zijn winkelwagen - Hij kiest de wijze van levering en betaling - Het bevestigt de bestelling met de tab "Verstuur Order - Bestel met betalingsverplichting" en de betaling - Na bevestiging van de betaling ontvangt de koper de orderbevestiging per e-mail - Tenslotte stuurt de verkoper een tweede e-mail naar de klant wanneer het pakket wordt verstuurd.

De aanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Het is aan de koper om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten direct te melden.

Elke bestelling op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be is het aangaan van een overeenkomst op afstand tussen de klant en het bedrijf Calunea sarl.

De verkoop wordt definitief beschouwd na het verzenden van een e-mail aan de koper van een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door het bedrijf Calunea sarl, en na ontvangst van de volledige prijs.

De klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be. (mijn account)

In het geval één of meerdere produkten niet op voorraad zijn, zal de firma dit aan de klant communiceren. Indien de klant de voorkeur geeft aan een terugbetaling of dient hij dit kenbaar te maken binnen de 7 werkdagen na de informatie e-mail.

In geval van annulering van de bestelling door de koper na aanvaarding door de verkoper, om welke reden dan ook, behoudens het herroepingsrecht of overmacht, is geen schadevergoeding verschuldigd door de klant als de bestelling nog niet werd overhandigd vervoerder.

Anders dient de koper de verzendkosten te betalen en zijn eveneens de retourkosten voor zijn rekening.

Tenzij het tegendeel is bewezen, geldt alle geregistreerde informatie door Calunea sarl als bewijs van alle transacties. De informatie die door de koper tijdens het aanmaken van een account of bij het maken van een bestelling wordt meegedeeld kan, in geval van een fout in het adres van de ontvanger niet ten laste gelegd worden van Calunea sarl. Calunea sarl dan niet verantwoordelijk voor de moeilijkheid, zo niet onmogelijkheid de bestelde produkten te leveren. De klant is eveneens verantwoordelijk voor de het controleren van zijn van e-mails die door het bedrijf Calunea sarl worden verstuurd. Calunea sarl is niet verantwoordelijk voor de geldigheid van het e-mailadres van de klant of het voor het aankomen van mail als "spam" (spam) e-mail.

ARTIKEL 4 - Tarieven

De produkten worden geleverd tegen de prijzen aanwezig op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be wanneer de bestelling wordt geplaatst en zijn uitgedrukt in euro, inlcusief BTW en Taxen. De tarieven houden rekening met eventuele kortingen door de verkoper op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be verleend. De op de produktfiches vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Deze prijzen zijn vast en niet-herzienbaar gedurende de geldigheidsduur, zoals aangegeven op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be. Zij omvatten niet de kosten van de verwerking, verzending, transport en levering, die extra te betalen zijn, onder de voorwaarden vermeld op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be en worden vertoond/berekend voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

Het verschuldigde bedrag dat aan de klant wordt gevraagd is het totale bedrag, inlcusief alle taxen & kosten.

De aangegeven prijs in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs, uitgedrukt inclusief belasting en BTW voor Frankrijk en de landen van de Europese Unie. Deze prijs omvat de prijs van de goederen, de verpakking en verzendingskosten.

Voor bestellingen buiten de EU: de koper wordt aanzien als importeur van de geleverde producten. De verkoopprijs zal worden gefactureerd zonder BTW. Het afleveradres moet zich echter wel buiten de Europese Unie bevinden. Bij eeen factuuradres buiten de EU met een afleveradres binnen de EU wordt BTW in rekening gebracht. Douanerechten en belastingen kunnen worden toegevoegd aan de verkoopprijs van het product. Deze kosten en belastingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper, net zoals alle rapportage-eisen in het ontvangende land.

Een factuur wordt uitgereikt door de verkoper en verzonden naar de klant bij aflevering van de bestelde produkten.

ARTIKEL 5 - Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt volledig en onmiddellijk betaald wanneer de bestelling wordt geplaatst door de koper via:

- Per creditcard: Visa, MasterCard, Cartes Bleues (met inbegrip van Blue E-Card)

- Door paypal

- Per cheque (enkel Chèques uitgegeven door een Franse bank worden aanvaard)

- Door overschrijving

Online betalingen worden via de controleserver van PAYZEN in een volledig beveiligde omgeving uitgevoerd.

De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bank in een beveiligde omgeving, zonder enig contact met de server van Calunea sarl. De kredietkaartnummers zijn alleen bekend bij de bank Courtois. Calunea sarl heeft geen inzicht in deze data. De bestelling gevalideerd door de klant zal effectief worden wanneer de bank zijn goedkeuring heeft gegeven. In geval van weigering van de betaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en dit zal aan de klant per e-mail worden meegedeeld.

Bij betaling per cheque moet de chèque worden uitgegeven door een bank met zetel in Frankrijk of Monaco. De controle wordt uitgevoerd bij ontvangst.

De verkoper is niet verplicht om de bestelde produkten te leveren aan de klant indien deze niet de volledige werden betaald, en dit onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Betalingen worden als definitief beschouwd wanneer daadwerkelijkde verschuldigde bedragen werden ontvangen door de verkoper.

Het bedrijf Calunea sarl behoudt zich het recht voor, in geval van niet-naleving van de betalingstermijnen hierboven vermeld, op te schorten of te annuleren levering van lopende orders die door de koper als voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil.

Geen extra kosten hoger zijn dan de kosten die de verkoper voor het gebruik van een betaalmiddel kan niet ten laste van de klant.

Artikel 6 - Calunea's Loyaliteitsprogramma

Beloningspunten voor onze klanten (exclusief clubcontracten)

Met het Calunea Getrouwheidsprogramma kan de klant via zijn persoonlijke account beloningspunten verdienen tijdens het winkelen bij op www.calunea.be. Het puntentegoed is op elk moment beschikbaar in de sectie : Mijn account --> Mijn Beloningspunten : https://www.calunea.be/rewards/account/

Hoe verdient u beloningspunten:
U profiteert automatisch van het verwerven van beloningspunten op bepaalde artikelen.
Verkregen punten zijn 6 maanden geldig vanaf de datum van aanschaf.
Het aantal punten dat u bij de aankoop van een product verdient kan u bekijken in uw winkelmandje.
Voor bepaalde artikelen is het verkrijgen van beloningspunten niet van toepassing. (Artikelen in promotie, ...)
Onze “club”-klanten profiteren van een ander getrouwheidsprogramma en verdienen dus geen getrouwheidspunten via de website.
Het getrouwheidsniveausysteem bestaat uit respectievelijk : Brons - Zilver - Goud - Platina en Diamant.
Deze niveaus worden automatisch toegewezen op basis van het aantal door de klant verdiende punten.
Het aantal getrouwheidspunten verhoogt wanneer u in een hogere schaal zit.
Het aantal punten wordt altijd weergegeven in het winkelmandje.
Voor het niveau Brons ontvangt u 1 punt per 1€.

Omzetten van verworven punten:
Tijdens het betalingsproces kan de klant beslissen om alle of een deel van de beschikbare beloningspunten te gebruiken als betaling.
Punten kunnen worden gebruikt vanaf een bestelling vanaf € 20 en zijn beschikbaar 15 dagen na de datum van aankoop.
Punten kunnen niet worden gebruikt voor verzendkosten.

Calunea behoudt zich het recht voor om het getrouwheidsprogramma op elk moment te onderbreken en in dit geval klanten te informeren.
In geen enkel geval kunnen de verdiende beloningspunten worden omgezet in geld. Beloningspunten kunnen uitsluitend worden omgezet tijdens een bestelling op onze websites.

Getrouwheid wordt beloond door een niveauopschaling (Brons, Goud, Zilver, Platina en Diamant). Hoe hoger de schaal, hoe meer beloningspunten u verwerft per €.

Bijvoorbeeld :
Voor niveau "Brons" verdient de klant 100 punten voor een aankoop van 100€, een klant met niveau "Diamant" verdient 160 punten voor een aankoop van 100€. De prijs van het punt wordt automatisch door het systeem bepaald, afhankelijk van het niveau. In het winkelmandje kunt u eenvoudig de stijging bekijken door uw punten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

ARTIKEL 7 - Leveringen

Calunea sarl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Calunea sarl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform de vorige alinea zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld produkt onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vergissing van produkten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in alinea 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Calunea sarl of een sluitend bewijs van complete terugzending kan voorgelegd worden.

Uitzondering op het herroepingsrecht:

Gepersonaliseerde producten vallen vanuit juridisch oogpunt niet onder het herroepingsrecht.

Om deze reden kunnen onze klanten niet profiteren van het herroepingsrecht op het assortiment op bestelling gemaakte Leaderfins-vinnen.

Bij wijze van uitzondering accepteren wij echter retourzendingen voor omruiling voor een andere maat.

Vóór uw bestelling blijven wij tot uw beschikking voor eventueel aankoopadvies.

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid van de verkoper - Garantie

De producten die worden verkocht op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be voldoen aan de voorschriften die gelden in Frankrijk.

De door het bedrijf Calunea sarl volledig gerechtigd en zonder extra betaling, ongeacht het herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen geleverde producten:

- De wettelijke garantie van overeenstemming, binnen één jaar na aflevering van de goederen, voor de reparatie of vervanging van het product (behalve textiel) blijkbaar defect, beschadigd of niet overeenkomt met de bestelling,

- De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, binnen één jaar na aflevering van de goederen, voor de reparatie of vervanging van het product (behalve textiel) blijkbaar defect, beschadigd of niet overeenkomt met de bestelling,

Om zijn rechten af te dwingen, dient de klant de verkoper schriftelijk van de niet-overeenstemming van de goederen in kennis te stellen binnen een termijn van één jaar vanaf de aflevering van producten of van het bestaan van de verborgen gebreken binnen maximaal één jaar na hun ontdekking.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de produkten, hun opslag en gebruik

De klant dient het Calunea hiervan op de hoogte te brengen per email : contact: contact@calunea.com of na telefonisch contact +33 (0)5 61 79 75 80 met het bedrijf Calunea sarl

De verzendkosten zullen worden vergoed op basis van de prijs. Kosten worden vergoed binnen de grenzen van het bedrag dat overeenkomt met de standaard manier van de goedkoopste verzendmogelijkheid.

Het bedrijf Calunea sarl behoudt zich het recht om het teruggestuurde produkt te inspecteren en beoordelen.

De terugbetaling van van produkten die niet-conform of defect zijn zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na de vaststelling door de verkoper van het gebrek.

Terugbetalingen geschieden door bankoverschrijving of cheque (Uitsluitend Frankrijk) aan de klant.

Calunea kan niet worden aansprakelijk gesteld in volgende gevallen:

- Het niet-naleving van de wetgeving van het land waar de goederen worden geleverd. Dit dient door de klant te worden nagegaan.

-In geval van misbruik, gebruik voor zakelijke doeleinden, verwaarlozing, onjuiste opslag, onvoldoende onderhoud door de klant, normale slijtage, een ongeval of overmacht.

Het bedrijf Calunea sarl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, materiële, immateriële of persoonlijk letsel als gevolg van het onjuist gebruik van de verkochte produkten. Het is hetzelfde voor elke produktwijziging aangebracht door de fabrikanten.

Garantie van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van afwijkende of defecte produkten.

ARTIKEL 10 - Informatica en Vrijheden

Onder de wet 78-17 van 6 januari 1978, wordt opgemerkt dat de gevraagde persoonsgegevens die van de klant worden gevraagd bij het bestelproces zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling, het opstellen van de faktuur, etc.

Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan alle partners van de verkoper, verantwoordelijk voor de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De verwerking van de verkregen gegevens via het internet (www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be) zijn onderwopen aan de vereisten van het CNIL.

Declaratienummer: 1786272 V0
De klant heeft te allen tijde het recht van toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonsgegevens, door het schrijven van een brief en een bewijs van identiteit, aan Calunea sarl.

ARTIKEL 11 - Intellectueel eigendom

De inhoud van www.calunea.com,w ww.calunea.fr & www.calunea.be is eigendom van Calunea sarl en haar partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten op intellectuele eigendommen.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een schending van het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht - Taal


Deze Algemene Voorwaarden en de activiteiten die voortvloeien worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.

De oorspronkelijke algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat wordt omgezet in een of meerdere talen, zal de Franse versie prioritair zijn in geval van betwisting.

ARTIKEL 13 - Geschillen

Alle geschillen tussen partijen omtrent de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Calunea gevestigd is.

De klant wordt geïnformeerd dat hij in ieder geval kan gebruik maken van een conventionele bemiddeling, met name van de Commission de la médiation(C. consumenten. Art. 534-7 L) of van bestaande bemiddelingsdiensten in de sector.

ARTIKEL 14 - Pre-contractuele informatie - Client Acceptatie

De klant erkent voorafgaand aan zijn bestelling in kennis te zijn gesteld van de algemene verkoopsvoorwaarden in een leesbare en begrijpelijke taal. L111-1 genoemd L111-7 informatie en informatie, en in het bijzonder :

- De essentiële kenmerken van het produkt

- De prijs van de produkten en bijbehorende kosten (levering, bijvoorbeeld);

- Bij het ontbreken van onmiddellijke uitvoering van de opdracht, de datum of periode waarin de verkoper akkoord gaat het produkt te leveren;

- Informatie over de identiteit van de verkoper, de post-, telefoon-en e-mailcontacten

- Informatie met betrekking tot de wettelijke en contractuele garanties en de uitvoeringsmodaliteiten ervan;

- De kenmerken van de digitale inhoud

- De mogelijkheid van het gebruik van een conventionele bemiddeling in geval van een geschil;

- Informatie over het herroepingsrecht, de kosten van het terugzenden van de produkten, bepalingen beëindiging en andere belangrijke voorwaarden.

 

Het feit dat een fysieke (of rechts) persoon, op de websites www.calunea.com, www.calunea.fr & www.calunea.be bestelt impliceert de acceptatie en volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, deze uitdrukkelijk worden erkend door de opdrachtgever, die geeft, in het bijzonder, vertrouwen op een tegenstrijdig document, dat onafdwinbaar is.